Good Boost Aqua | Every Body Moves

Good Boost Aqua

Legacy Leisure

Overview

An adaptable class that responds to your individual ability, water confidence and focus. Perfect for returning to exercise, building confidence and fitness. Suitable for recovery from injury or managing a musculoskeletal condition as well as general wellbeing. Pre-registration is required before attending your first Good Boost session, please contact your local leisure facility. Dosbarth y gellir ei addasu sy'n ymateb i'ch gallu unigol, hyder dwr a ffocws. Perffaith ar gyfer dychwelyd i ymarfer corff, magu hyder a ffitrwydd. Yn addas ar gyfer adferiad o anaf neu reoli cyflwr cyhyrysgerbydol yn ogystal â lles cyffredinol. Mae angen cyn-gofrestru cyn mynychu eich sesiwn hwb dda gyntaf, cysylltwch â'ch cyfleuster hamdden lleol.

Club features

Activity type:

Good Boost

Attendance type:

Physical

Activity details:

08:30 and every Tuesday from 20/06/2023 till 13/05/2025
45M session between 08:30 and 09:15 on 25/06/2024
45M session between 08:30 and 09:15 on 02/07/2024

Location:

Cardiff Olympian Drive Grange Town CF11 0JS

Email address:

cardiff@legacyleisure.org.uk

Cost:

£ 5